Wczytywanie...

Import docelowy

Import docelowy

Nasza hurtownia specjalizuje się w dostawach leków do szpitali w ramach procedury importu docelowego.

Import docelowy polega na sprowadzaniu z zagranicy produktów, które nie są dopuszczone do obrotu w Polsce, a są niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta. Najczęściej leki sprowadzane są z innego kraju Unii Europejskiej, ale równie często pochodzą one z odległych państw Świata.

Najczęstszym powodem, dla którego lekarz decyduje o sprowadzeniu leku w procedurze importu docelowego, jest wyczerpanie się możliwości terapeutycznych lekami dostępnymi w Polsce. Lek z importu docelowego można zastosować również na początku terapii (na przykład w chorobie rzadkiej) oraz w ramach postępowania profilaktycznego (szczepionki) czy w żywieniu specjalistycznym ( różnego rodzaju diety).

Pierwszy etap procedury importu docelowego to wystawienie zapotrzebowania przez lekarza prowadzącego leczenie. Zapotrzebowanie musi zostać następnie potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny. Ostatnim krokiem jest przekazanie potwierdzonego zapotrzebowania do Ministerstwa Zdrowia celem uzyskania zgody.

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Minister Zdrowia wprowadził uproszczony tryb tej procedury, który będzie obowiązywał do dnia odwołania na obszarze Polski stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego.PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz.U. z 2012 r. poz. 349)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia (Dz.U. z 2012 r. poz. 348)