Wczytywanie...

Import interwencyjny

Import interwencyjny

W przypadku braku w Polsce danego produktu leczniczego, nasza hurtownia może wnioskować do Ministerstwa Zdrowia o wydanie zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu i import z zagranicy większej ilości preparatu, który może go zastąpić.

Importowany z zagranicy produkt nie musi być zarejestrowany w Polsce, lecz musi być dopuszczony do obrotu w państwie, z którego jest sprowadzany.

Leki pochodzące z importu interwencyjnego, trafiają do sprzedaży w opakowaniach oryginalnych. Mogą zostać wyposażone w polskojęzyczną ulotkę lub może być ona dołączana jako osobny druk do opakowania leku.PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz.U. z 2012 r. poz. 349)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia (Dz.U. z 2012 r. poz. 348)